Goede reisverzekering afsluiten is noodzakelijk

Goede reisverzekering afsluiten is noodzakelijk

Een reisverzekering verzekert u tegen de risico’s van schade die men tijdens het reizen kan oplopen. Een reisverzekering valt onder de categorie schadeverzekeringen. Meestal kunt u alleen voor vakanties reisverzekeringen afsluiten en niet voor zakenreizen.

Een reisverzekering dekt slechts de schade waarvoor u verzekerd bent als deze niet primair gedekt wordt vanuit één van de eerder door u afgesloten verzekeringen, zoals de zorgverzekering, de autoverzekering of de inboedelverzekering. Zie het als een aanvulling daarop.

Er bestaan allerlei soorten reisverzekeringen, zoals:
• Aflopende reisverzekering
- Alleen tijdens één vakantie van kracht
- Aanvang op ingangsdatum verzekering, maar niet voor de reis is begonnen
- Afloop per einddatum verzekering, of bij vroegere thuiskomst

• Doorlopende reisverzekering
- Het hele jaar van kracht
- Automatische dekking bij elke reis
- Aanvang wanneer de reis begint
- Afloop bij thuiskomst
- Bij binnenlandse reis boekingsbevestiging kunnen overdragen

• Lang op reis/globetrotterverzekering
- Voor een langdurende reis, zoals voor stage of werk

• Annuleringsverzekering
- Vergoeding van kosten van de reis of (gedeeltelijke) vergoeding in geval de vakantie afgebroken wordt
- Mits oorzaak annulering gedekt volgens polisvoorwaarden
- In aflopende zowel als doorlopende vorm

Dekking

De basisdekking van een reisverzekering kan vaak worden uitgebreid met verscheidene aanvullende dekkingen. Hierin bestaan per verzekeraar behoorlijke verschillen.

BAGAGE
Gedekt tegen haast alle schaderisico’s. Doorgaans geldt een vast maximumbedrag. Vaak een eigen risicobedrag bij doorlopende reisverzekeringen.

GELD
Deze post is vaak uitgesloten op de bagage, omdat cheques inmiddels zijn afgeschaft, betaalkaarten zijn ingevoerd en men vaak minder contant geld meeneemt op vakantie. Traveller’s Cheques zijn bij de aankoop ervan al standaard verzekerd. Het maximale geldbedrag waarvoor u zich extra kunt verzekeren bedraagt meestal € 500,00.

GENEESKUNDIGE KOSTEN
Met name deze kosten worden slechts verstrekt indien deze niet vanuit een al eerder afgesloten verzekering vergoed worden. Verzekering hiervoor is dan ook alleen mogelijk wanneer u reeds een zorgverzekering hebt. In het buitenland worden geneeskundige kosten vaak maar beperkt gedekt door uw zorgverzekeraar. Check dus welke geneeskundige kosten wel en niet vanuit uw zorgverzekering gedekt zijn, alvorens u hiervoor een aanvullende reisverzekering afsluit. Met deze aanvullende verzekering kunt u de dekking vanuit de zorgverzekering ongelimiteerd uitbreiden.

ONGEVALLEN
Eenmalige uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

EXTRA KOSTEN
In geval de verzekerde of een reisgenoot of familielid ziek wordt, een ongeval krijgt of overlijdt, worden bijvoorbeeld extra reis- of verblijfskosten vergoed, of bijv. wanneer plotseling een duurdere vlucht moet worden geboekt, een helicoptervlucht of een gipsvlucht.

AUTOMOBILISTENHULP
Dekking voor de kosten van arbeidsloon wanneer hulp nodig is bij reparaties aan personenauto’s, motoren, scooters en kampeerauto’s, alsmede wanneer onderdelen toegestuurd moeten worden of een gelijkwaardig vervoermiddel moet worden gehuurd. Kosten van de onderdelen zelf worden niet gedekt.

RECHTSBIJSTAND
Extra verzekering voor juridische bijstand of advisering, aan te bevelen omdat de gebruikelijke rechtsbijstandverzekeringen meestal slechts dekking bieden binnen de EU.

WINTERSPOT/BIJZONDERE SPORTEN
Een aantal risicovolle sporten en de wintersport brengen extra risico’s op schade met zich mee. Hiervoor is deze aanvullende verzekering een goede oplossing.

ZAKELIJKE REIZEN
Kunnen uitgesloten zijn van dekking

Wie?

De verzekerde persoon/personen staan genoemd op het polisblad:
• Alleenstaande: één persoon is gedekt
• Volwassene(n) met kind(eren): thuiswonende minderen zijn gewoonlijk verzekerd, een reisverzekering kan aangevuld worden met de mogelijkheid uitwonende studerende kinderen mee te verzekeren
• Gezin: zelfde mogelijkheden als bij volwassene(n) met kind(eren)

Waar?

Gewoonlijk valt het dekkingsgebied te kiezen uit alleen Europa of de hele wereld. Met een aflopende reisverzekering kan men vaak ook alleen voor Nederland kiezen. Europa omvat alle Europese landen, inclusief Rusland, Turkije en de landen rond de Middellandse Zee.

Alarmcentrale

Een alarmcentrale is 24/7 bereikbaar voor hulp bij allerlei problemen die zich kunnen voordoen, zoals wanneer de vakantie onverwacht afgebroken moet worden, iemand ziek is geworden of een garage gevonden moet worden.

De meest bekende alarmcentrales zijn:
• ANWB Alarmcentrale
• Eurocross Assitance
• Mondial Assistance
• SOS International

Copyright 2018 reisverzekeringen.me