Dekt mijn basisverzekering ziektekosten in het buitenland

Ziektekostenverzekering en vakantie

Als u buiten Nederland op vakantie gaat of daar langere tijd verblijft in verband met werk of studie, is een goede ziektekostenverzekering onontbeerlijk. Medische kosten in het buitenland worden meestal gedekt door de standaard ziektekostenverzekeringen. Daarbij wordt een marktconform tarief gehanteerd. Kosten voor behandelingen in het buitenland kunnen soms veel hoger uitpakken dan in Nederland. Daarom is het raadzaam na te gaan of u zich daarvoor aanvullend zou moeten verzekeren.

Gezinsleden

Als u een ziektekostenverzekering regelt voor het buitenland, houd dan ook in de gaten hoe uw gezinsleden verzekerd zijn. Dit is nl. niet alleen afhankelijk van hoe lang het verblijf duurt en om welk land het gaat, maar ook bijvoorbeeld van de inkomsten van uw partner.

Expats

Bent u een Nederlands staatsburger maar bent u (semi) permanent in het buitenland woonachtig, dan bent u verplicht een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. Veel zorgverzekeraars bieden expats goede aanvullingen op hun ziektekostenverzekering.

Cvz

Bij het College van Zorgverzekeringen is alles rond de zorgverzekering en verblijf in het buitenland geregeld.

Dekt mijn basisverzekering ziektekosten in het buitenland?

Onder normale omstandigheden hangt het antwoord op deze vraag af van de vraag vanwaar u uw inkomsten ontvangt. Werkt en woont u permanent in het buitenland dan kunt u geen aanspraak meer maken op een Nederlandse zorgverzekering, maar bent dan tegen ziektekosten verzekerd in het land waar u woonachtig bent.

Basisverzekering Nederland

Woont u in het buitenland maar blijft u werken in Nederland of bent u tijdelijk op basis van detachering vanuit Nederland werkzaam in het buitenland? In deze gevallen kunt u vanuit uw Nederlandse zorgverzekering met het basispakket in het buitenland aanspraak maken op zorg, tevens vanuit de AWBZ. U hebt dan trouwens, mits u aan de voorwaarden daarvoor voldoet, ook recht op zorgtoeslag. U betaalt voor die zorg de gewone premies die u net als in Nederland betaalt voor de zorgverzekering.

Studeert u in het buitenland, dan blijft u gewoonlijk in Nederland verzekerd voor uw ziektekosten.

Woonlandpakket

Als u in het buitenland woont en een pensioen of een uitkering uit Nederland ontvangt, bent u via Nederland verplicht verzekerd. Ook hebt u eventueel recht op zorgtoeslag. Vanuit het woonlandpakket kunt u aanspraak maken op de zorg in het land waar u woonachtig bent. Die zorg wordt vanuit het basispakket vergoed. De vergoedingen wijken wel eens af van het basispakket zoals dat in Nederland volgens de wet is vastgesteld. Voor het buitenlandse zorgpakket betaalt u niet dezelfde premies die u in Nederland betaalt, de hoogte van de premies hangen af van in welk land u woonachtig bent. Deze worden met een woonlandfactor gecorrigeerd, omdat zorg in een ander land soms goedkoper of duurder is. Vanuit de AWBZ kunt u geen aanspraak maken op zorg.

Uitgebreide dekking

Voor het buitenland bestaan standaard ziektekostenverzekeringen, voor dekking van medische kosten, ook wanneer deze het maximum marktconforme tarief overschrijden. Er wordt wel altijd een eigen risico gehanteerd van minimaal € 250. Boven de standaard dekking kunt u voor een uitgebreide dekking kiezen, waarbij u zich kunt verzekeren tegen allerlei extra specifieke kosten, zoals bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen en de kosten voor psychiatrische hulp.

Copyright 2018 reisverzekeringen.me