Dekking ziektekostenverzekering tijdens werk in buitenland

Dekking ziektekostenverzekering tijdens werk in buitenland

Werkt u (voor een buitenlands bedrijf) vanuit Nederland in het buitenland, maar blijft u in Nederland wonen? Hier vindt u informatie voor uw situatie.

Werken in het buitenland
De kosten van medische zorg komen dan voor rekening van het land waar u werkzaam bent en u bent niet verzekerd via de zorgverzekeringswet noch aanvullend vanuit de AWBZ.
U kunt ook geen aanspraak maken op de no-claim regeling, noch op de zorgtoeslag.

Uitzonderingen

1) Gedetacheerd werken in het buitenland
Bent u in Nederland werkzaam bij een bedrijf en wordt u voor uw werk uitgezonden naar een EU-/EER-land of Zwitserland, dan valt u nog steeds onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving, alsmede de Zvw en de AWBZ. U bent gewoon de nominale premie aan uw zorgverzekeringsmaatschappij verschuldigd. Tevens worden de inkomensafhankelijke bijdrage ZvW en AWBZ op uw salaris ingehouden. U mag ook aanspraak blijven maken op de zorgtoeslag. De maximale duur van de detachering is 2 jaar en kan niet verlengd worden.

U heeft in het land waar u werkzaam bent recht op zorg die door Nederland betaald wordt, volgens de wettelijke maatstaven die dáár gelden, wat kan inhouden dat niet alle kosten vergoed worden. Daarnaast hebt u tevens recht op alle zorg volgens uw Nederlandse verzekeringspolis voor de werelddekking, wat ook inhoudt dat mogelijk niet alle kosten vergoed worden.

2) Werkzaam op boorplatform
Werkt u op een boorplatform, dan kunt u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten wanneer u aan de volgende specifieke voorwaarden voldoet:

 • U woont in een EU-/EER- land of in Zwitserland
 • U werkt slechts voor een Nederlandse werkgever
 • U werkt op het Nederlandse continentale plat
 • Voorheen viel u voor uw werkzaamheden op het boorplatform ook al onder de Nederlandse sociale wetgeving


3) Werkzaam in internationaal vervoer
Bent u in Nederland werkzaam bij een bedrijf en verblijft u om die reden regelmatig in het buitenland, dan valt u nog steeds onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving en bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U bent verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor u geldt wat onder het kopje ‘Werken in buitenland’ staat.

4) Uitgezonden als ambtenaar
In het land waarheen u als ambtenaar uitgezonden wordt, mag u aanspraak maken op medische zorg welke door Nederland betaald wordt, mits u aan specifieke voorwaarden voldoet:

In geval van een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging:

 • U bent Nederlands staatsburger
 • U ontvangt geen uitkering vanuit een sociale verzekering
 • U verricht geen andere arbeid dan behorend tot deze functie

In geval van uitzending door de Nederlandse overheid:

 • U woonde in Nederland toen u de baan kreeg
 • U ontvangt geen buitenlandse uitkering vanuit een sociale verzekering
 • U verricht geen andere arbeid dan behorend tot deze functie
 • U werkt niet bij een volkenrechtelijke organisatie van waaruit de socialezekerheidsregeling op u toegepast zou kunnen worden

Aangesloten landen

Wanneer het land waar u werkzaam bent een EU/EER of verdragsland is, komen de kosten van medische zorg voor rekening van dat land. Zoniet, raadpleeg dan de website www.cvz.nl voor meer specifieke informatie.

Vergoedingen

Wanneer u zich aangemeld hebt bij een zorginstelling in het land waar u woont, hebt u recht op de AWBZ, een bijzondere aanvullende vergoedingsregeling. In het land waar u woont bent u dan verzekerd overeenkomstig het verzekeringspakket dat daar wettelijk geldt. U hebt echter volgens Nederlandse maatstaven recht op vergoedingen

Werken vanuit buitenland

Bent u in Nederland werkzaam, maar u woont in het buitenland, dan bent u verzekerd volgens de Nederlandse zorgverzekeringswet en de AWBZ. U moet gewoon uw nominale premies betalen aan uw zorgverzekeringsmaatschappij en heeft recht op de no-claim regeling en de zorgtoeslag.

Copyright 2018 reisverzekeringen.me