Dekking ziektekostenverzekering op vakantie in buitenland

Dekking ziektekostenverzekering op vakantie in buitenland

Tijdens uw vakantie in het buitenland kunt u medische hulp nodig hebben. Vaak is dat dan spoedeisend. Het kan ook om verschillende andere redenen gebeuren dat u een geplande medische behandeling liever laat plaatsvinden in het buitenland.

Hier vindt u informatie over verscheidene aspecten die hiermee te maken hebben, waarmee u rekening kunt houden:

ZORGVERZEKERING EN BUITENLAND
Haast iedereen die in Nederland woont en/of werkzaam is, is verplicht zich te verzekeren tegen het risico van zorgkosten volgens de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. De door u verplicht afgesloten zorgverzekering blijft tijdens vakanties van kracht. Woont, werkt of studeert u in het buitenland, dan hangt het van uw persoonlijke situatie af of u voor ziektekosten verzekerd blijft op grond van uw Nederlandse zorgverzekering in Nederland.

VERZEKERD OP REIS
Uw basisverzekering dekt niet alleen de medische kosten binnen Nederland. Ook wanneer u op vakantie bent naar het buitenland, kan uw verzekeringsmaatschappij de medische kosten die u daar maakt, vergoeden. Het is raadzaam alvorens u op vakantie naar het buitenland gaat, uw zorgpolis te checken op de dekking van de kosten die u in het buitenland mocht maken.

EHIC
U kunt een EHIC aanvragen bij uw zorgverzekeraar, voor het aanspraak kunnen maken op zorg wanneer u in een EU-EER land, in Zwitserland of in Australië verblijft. Een EHIC staat voor ‘European Health Insurance Card’ – een Europese Verzekeringskaart. Met zo’n kaart of pas bent u in die landen verzekerd van noodzakelijke medische hulp. Op de pas staat alle informatie vermeld die een buitenlandse zorgverlener nodig heeft.

Spoedeisend of niet

Zorg is spoedeisend wanneer u, terwijl u tijdelijk in het buitenland bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie, deze niet had kunnen voorzien en welke niet uitgesteld kan worden tot u in Nederland teruggekeerd bent. Zorg is niet-spoedeisende wanneer deze planbaar is: u weet al langere tijd dat u bijvoorbeeld een ingreep of behandeling moet ondergaan of een polikliniek moet bezoeken.

Poliklinisch of klinisch

Poliklinisch houdt in dat er voor een behandeling alleen sprake is van een bezoek aan een polikliniek of een dagopname, dus zonder overnachting. Klinisch houdt in dat er voor een behandeling sprake is van één of meer nachten moeten blijven. Het verschil is belangrijk: voor een poliklinische behandeling binnen EU-/EER landen hoeft u niet voorafgaand toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar. Uw kosten worden volgens de polis vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een klinische behandeling is wél vooraf toestemming nodig.

Toestemming

Als u voorafgaand geen toestemming hoeft aan te vragen houdt niet in automatisch in dat u alles vergoed krijgt. Het is best mogelijk dat u voor buitenlandse zorg een verwijskaart nodig zult hebben van uw huisarts of specialist. Check daarom van tevoren of u voor vergoeding in aanmerking komt en voor hoeveel en aan welke regels u zich moet houden.

Zvw en AWBZ

ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW): Nederlandse wet die sinds 2006 deel uitmaakt het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel, naast de AWBZ. De Zvw stelt alle Nederlandse ingezetenen, evenals niet-ingezetenen die inkomsten uit arbeid vanuit Nederland ontvangen, verplicht verzekerd voor de AWBZ

De Zvw bepaalt met haar onderliggende wetgeving de omvang van de dekking van de zorgverzekering. Tevens verplicht de Zvw de zorgverzekeraars iedereen te accepteren en verzekeringen niet te mogen beëindigen wegens een slecht verloop van de schade.

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten): In Nederland verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor het verzekeren tegen niet individueel te verzekeren ziektenkosten. Dezelfde groep als voor de ZvW is verzekeringsplichtig voor de AWBZ. De AWBZ is een zgn. volksverzekering, op grond waarvan bijzondere ziektekosten vergoed kunnen worden die niet gedekt worden door de basisverzekering.

Copyright 2018 reisverzekeringen.me